.

MAGAZYN PANORAMA
352 Bergevin, Suite 6 
Lasalle, Qc
H8R 3M3 

E-mail: [email protected]

Tel. (514) 367-1224 
Tel. (514) 963-1080 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Historia jest nauczycielką życia. Dzięki niej pamiętamy o ważnych zdarzeniach i postaciach. Thomas Carlyle mówił, że historia świata nie jest niczym innym jak biografią wielkich ludzi. Będziemy ich tutaj przypominać i opowiadać o dziełach, które dokonali by świat był lepszy. 
 
Ocalić od zapomnienia - Katarzyna Szrodt

Muzeum Historii Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy to miejsce zupełnie wyjątkowe w którym czas się zatrzymał, a granice zatarły. Miejsce utkane ze wspomnień, pamiątek przekazanych przez osoby, które los rzucił daleko poza granice kraju, z dala od domu, rodziny, Ojczyzny. 

Dzień Bastylii - Tomasz Rudomino

Francuzi są zboczeni z powodu swojego bogactwa. Wszak mają szampana, najlepsze wina i ślimaki. A także czołgi, doskonałe samoloty i oranżadę. Jedzą pasztety z trufli na śniadanie. Bogactwo nabyli bijąc murzynów na plantacjach, a teraz ich prawnuki wygrywają dla Francji medale (...)

Zbrodnia katyńska - Dariusz Wiśniewski

Katyń to symbol zbrodni dokonanych na Polakach przez Związek Sowiecki. Ofiarami zbrodni katyńskiej, popełnionej w kwietniu i maju 1940 roku z rozkazu Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej, stało się ponad 20 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, jeńców wojennych. 

Skarby wawelskie - Katarzyna Szrodt

W 2021 roku wystawą "Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021-1961-1921" Zamek Królewski na Wawelu uczcił powroty skarbów królewskich do Polski: powrót w 1921 roku - arrasów zrabowanych przez Rosję carską (...)

Stan wojenny - Dariusz Wiśniewski

40 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. w Polsce wprowadzono stan wojenny. Rządząca w Polsce partia PZPR, widząc, że NSZZ Solidarność, która de facto była wtedy czymś dużo więcej niż związkiem zawodowym, jest dla niej coraz większym zagrożeniem, zdecydowała się na użycie siły. 

Nieznane losy ulubieńca generała Sikorskiego - Michał Stefański

Bywa, że o losach ludzkich decyduje ślepy przypadek albo fatum, to, co wiele osób nazwie też wolą bożą. Gdyby premier rządu Rzeczypospolitej i Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski nie polubił swego młodego adiutanta porucznika marynarki Józefa Ponikiewskiego (...)

Poznański Czerwiec 1956 - Dariusz Wiśniewski

28 i 29 czerwca 1956 r. w Poznaniu doszło do strajków. Miały one swój początek w największej fabryce w mieście - Zakładach Cegielskiego (wówczas zwanych Zakładami im. Józefa Stalina). 

Wizjoner zjednoczonej Europy - Michał Stefański

"Monarchowie i Narody Europy, porozumieją się ze sobą! W Europie, w tym (przynajmniej mniemanym) siedlisku oświaty i cywilizacji, w tej szczupłej krainie; w której narody tak ściśle religią, naukami i obyczajami są ze sobą połączone, że prawie jedną zdają się składać rodzinę. 

Patroni 2021 Roku - Dariusz Wiśniewski

Sejm Rzeczpospolitej, od 20 lat upamiętniając dokonania wybitnych Polaków albo ważne wydarzenia w historii Polski ustanawia patronów danego roku.

Pamięć deportacji lat 40-tych - Katarzyna Knieja

W latach II wojny światowej, a dokładnie 10 lutego 1940 roku, 13 kwietnia 1940 roku, 28 na 29 czerwca 1940 roku oraz na przełomie maja i czerwca 1941 roku, miały miejsce deportacje ludności polskiej z Kresów Wschodnich na Sybir.Pamięć deportacji lat 40-tych - Katarzyna Knieja
Żołnierze Wyklęci - Dariusz Wiśniewski
Dzień Kobiet - Bożena Szara
Z dziejów PRL - List gęgaczy i lista słuchaczy - Jerzy Depa
XI przykazanie: Nie bądź obojętny
Sowieckie deportacje - Dariusz Wiśniewski
Powstanie Styczniowe - Dariusz Wiśniewski
Rocznice III RP - Rozwiązanie PZPR - Jurek Depa
Mapa miejsc Zbrodni Katyńskiej na świecie
100-lecie Konsulatu Generalnego RP - Katarzyna Szrodt
Grudzień - nie tylko świąteczny - Dariusz Wiśniewski 
Znany i nieznany bohater naszych czasów - Katarzyna Knieja
11 Listopada - Dzień Niepodległości - Dariusz Wiśniewski 
Wolin - gród o dwunastu bramach - Andrzej Leszczewicz
Memory is our Homeland (PL) / (EN) - Katarzyna Knieja
Świadkowie historii - Katarzyna Knieja 
Niemieckie plany wobec podbitej Warszawy - Andrzej Leszczewicz
Zachować pamięć o wrześniu 1939 - Dariusz Wiśniewski 
Skąd pochodzą Polacy? - Andrzej Leszczewicz
Dzień w którym świat wstrzymał oddech - Bożena Szara
Powstanie Warszawskie - Dariusz Wiśniewski
Duch Sierpnia 1980 - Jan Dyner
Czy Kopernik był Polakiem? - Andrzej Leszczewicz
"Via Tironis" - fabularyzowana etiuda Legionu XXI Rapax
Unia Lubelska - Dariusz Wiśniewski
Czy Kalisz jest najstarszym miastem Polski? - Andrzej Leszczewicz
From Free Trade to Protectionism - Laura Polcyn
"Łoś" z dłutowskiego lasu - Marcin Śmigielski
Suwerenność po raz trzeci - Dariusz Wiśniewski 
Çatalhöyük - neolityczna metropolia - Andrzej Leszczewicz
Free Trade in the 19th Century - Laura Polcyn
 


PANORAMA - MAGAZYN RADIA POLONIA CFMB 1280 AM, MONTREAL, KANADA
Tel: (514) 367-1224, (514) 963-1080, E-mail: [email protected]
Designed and maintained by Andrzej Leszczewicz
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
ZALOGUJ SIĘ