.

MAGAZYN PANORAMA
352 Bergevin, Suite 6 
Lasalle, Qc
H8R 3M3 

E-mail: [email protected]

Tel. (514) 367-1224 
Tel. (514) 963-1080


 

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Od 1999 roku, 25 listopada jest Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Jest to jednocześnie data, która wyznacza początek szesnastodniowego okresu akcji mających na celu podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej nierówności i przemocy jakich doświadczają kobiety.

Dyskryminacja i przemoc fizyczna, emocjonalna oraz ekonomiczna wobec kobiet i dziewcząt są fenomenami wciąż obecnymi we współczesnych społeczeństwach a o ich rozmiarach przekonaliśmy się w trakcie pandemii widząc chociażby statystyki dotyczące przemocy domowej. Jak czytamy na stronie ONZ: "Obecnie przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych, trwałych i wyniszczających naruszeń praw człowieka na świecie. Pozostaje również jednym z najbardziej niezgłaszanych przypadków z powodu bezkarności, milczenia, piętna i wstydu, które go otaczają." 

Tegoroczny temat ONZ: "Wszyscy zjednoczeni! Aktywizm na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet i dziewcząt" był związany z postulatem, który głosi, że przemoc wobec kobiet nie jest jedynie sprawą kobiecą, ale jest to problem całych społeczeństw i dlatego wymaga solidarności i współdziałania wszystkich jednostek. Jest także odzwierciedleniem zaniepokojenia wzmożoną aktywnością ze strony ruchów antyfeministycznych, które nawołują do bojkotu i/lub do atakowania organizacji oraz ich pracowników broniących praw kobiet.

Dwunastodniowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet w Quebecu zaczęła się 25 listopada i zakończyła 6 grudnia. Data końcowa wyznacza dzień upamiętniający morderstwo 14 kobiet na Politechnice Montrealskiej, które miało miejsce w 1989 roku. Tego dnia flagi na budynkach federalnych są opuszczane do polowy masztu, a obywateli, na znak solidarności, zachęca się do noszenia białej wstążeczki i zachowania minuty ciszy.

Kampania odbyła się pod patronatem Sekretariatu do spraw Statusu Kobiet (Secrétariat a la condition féminine), Kanadyjskiej Fundacji Kobiet (Fondation canadienne des femmes) i Federacji Kobiet Quebecu (Fédération des femmes du Québec). Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie okazji do wspólnej refleksji nad różnego rodzaju formami przemocy, które dotykają kobiet i do podzielenia się wiedzą dotyczącą  konkretnych rozwiązań sprawdzonych w praktyce. Jest to również okazja do zwrócenia uwagi całego społeczeństwa oraz rządów (prowincji i federacji) na problem przemocy wobec kobiet zamieszkujących w Quebecu.

Tegoroczna, siódma już edycja "12 Dni akcji przeciwko przemocy wobec kobiet" w Quebecu miała na celu pokazanie faktu, że dyskryminacja ze względu na płeć jest wciąż bagatelizowana i powtarzalna. Kampania odbyła się pod hasłem: "Uzdrowić przez zmianę, zmienić by uzdrowić: Wykorzeńmy przemoc." Chodzi o chęć zrozumienia przyczyn przemocy, jej charakter systemowy oraz danie szansy bycia usłyszanymi kobietom, które zazwyczaj są ignorowane lub wykluczane tj. kobiety indiańskie, pracownice służby zdrowia, imigrantki, osoby LGBTQ+, kobiety niepełnosprawne, kobiety żyjące z problemami zdrowia psychicznego, kobiety przebywające w więzieniu, kobiety bez prawnego statusu, osoby świadczące usługi seksualne oraz kobiety doświadczające bezdomności. Zrozumienie fenomenu przemocy i oddanie głosu
kobietom, którym został on odebrany jest postrzegany przez organizatorów jako sposób na "uzdrowienie i zmianę" społeczeństwa, jednostek i systemu.

Choć "12 Dni akcji przeciwko przemocy wobec kobiet" oficjalnie rozpoczęło się 25 listopada, pierwsze aktywności miały miejsce już 20 listopada. W programie były między innymi konferencje, pokazy filmów, dyskusje i warsztaty.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://ev.12joursdaction.com/
 

Anna Król


Anna Król - doktor filozofii, specjalista etyki języka i walki z dyskryminacją.

 


PANORAMA - MAGAZYN RADIA POLONIA CFMB 1280 AM, MONTREAL, KANADA
Tel: (514) 367-1224, (514) 963-1080, E-mail: [email protected]
Designed and maintained by Andrzej Leszczewicz
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
ZALOGUJ SIĘ