.
NUMER 8 / STYCZEŃ 2020

MAGAZYN PANORAMA
352 Bergevin, Suite 6 
Lasalle, Qc
H8R 3M3 

E-mail: [email protected]

Tel. (514) 367-1224 
Tel. (514) 963-1080 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego 

Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego powstało na Konferencji Sprawozdawczo-Założycielskiej Oddziału Brzeskiego ZPB 15 maja 2013 roku, która odbyła się w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Brześciu.

Zadaniem FPIL Brześcia i Obwodu Brzeskiego jest legalizacja działalności polskich organizacji w obwodzie brzeskim poprzez państwową rejestrację, a także promocja lokalnych wydarzeń kulturalnych na polsko-białoruskim pograniczu i aktywne krzewienie polskości w Brześciu i obwodzie brzeskim, dokumentowanie śladów polskiej obecności na Ziemi Brzeskiej, opieka nad polskimi cmentarzami oraz miejscami polskiej pamięci narodowej. Duży nacisk Forum kładzie na wspieranie dziennikarzy, artystów, zespołów tanecznych oraz chórów, dzieci uczących się języka polskiego i młodzieży idącej na studia do Polski.

Kolejnym zadaniem FPIL Brześcia i Obwodu Brzeskiego jest pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy organizacjami pogranicza poprzez konferencje kulturotwórczych organizacji z Polski i z Białorusi, wspieranie wspólnych imprez kulturalno-oświatowych, pomoc w organizacji jarmarków i targów transgranicznych, festiwali, koncertów polskich artystów na Białorusi oraz artystów z Białórusi w Polsce, a także imprez sportowych.

Jesteśmy również zainteresowani w aktywizacji biznesu polsko-białoruskiego oraz promocji polskich firm na Białorusi, a białoruskich w Polsce. Planujemy zapoczątkować stałe spotkania przedstawicieli małego oraz średniego biznesu z Polski i Białorusi na naszej platformie.

Organizacje w Brześciu i Obwodzie Brzeskim

Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego
Oddział Polskiej Macierzy Szkolnej w Brześciu
Oddział Polskiej Macierzy Szkolnej w Pińsku
Stowarzyszenie Plastyków Polskich "Mostek"
Zespół Taneczny "Karolinka"
Polski Akademicki Chór ZGODA
II oraz III Drużyny Harcerskie im. Ryszarda Snarskiego
Instytucja Kulturalno-Oświatowa "Kresy" w Baranowiczach
Instytucja Kulturalno-Oświatowa "Uścisk Dłoni"
Polska Szkoła Społeczna im. I. Domeyki
Polska Szkoła Społeczna im. Rejtana
Polska Szkoła Społeczna im. R. Kapuścińskiego
Klub Inteligencji Katolickiej
Redakcja kwartalnika "Echa Polesia"

Organizacje w Polsce

Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu
Miejski Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej
Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nadbużańskiej "Bugowiaki" w Terespolu
Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne w Janowie Podlaskim
Fundacja Kościuszkowska w Warszawie
Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie
Fundacja Semper Polonia

Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego
 
 
.... 20 października 2019 Pani Anna Paniszewa była gościem RADIA POLONIA w Montrealu

Rozmowy można posłuchać tutaj:


PANORAMA - MAGAZYN RADIA POLONIA CFMB 1280 AM, MONTREAL, KANADA
Tel: (514) 367-1224, (514) 963-1080, E-mail: [email protected]
Designed and maintained by Andrzej Leszczewicz
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
ZALOGUJ SIĘ