.
NUMER 2 / LIPIEC 2019

MAGAZYN PANORAMA
352 Bergevin, Suite 6 
Lasalle, Qc
H8R 3M3 

E-mail: [email protected]

Tel. (514) 367-1224 
Tel. (514) 963-1080 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spotkanie "w drodze"

To był wyjątkowy wieczór. 6 czerwca w Wejherowskim Centrum Kultury-Filharmonii Kaszubskiej odbył się wernisaż "W Drodze. Kontynenty", na którym zaprezentowano prace artystów z różnych krajów i kontynentów, nie tylko Polaków, również wędrujących po świecie plastyków obcokrajowców, których, w którymś momencie drogi, los związał z Polską. Uznałam za swój obowiązek dotarcie na wernisaż, gdyż dwóch polskich malarzy mieszkających w Kanadzie - Janusz Migacz i Kuba Bryzgalski, znalazło się wśród artystów zaproszonych na wystawę. Temat "w drodze" potraktowany został bardzo szeroko i pojemnie, co pozwoliło na różnorodność prac - od zdjęć, poprzez grafikę, malarstwo i rzeżbę oraz wielość technik, stylów i tematów. Przeważała figuratywność w malarstwie - w co wpisały się dwa ciekawe akty Janusza Migacza, "Portret profesora Andrzeja Dyakowskiego" Kuby Bryzgalskiego i "Penelopa" Witolda Pyzika z Francji. Spośród prac malarskich wyróżniał się obraz Parsamina Gagika, malarza armeńskiego, który osiadł w Gdańsku i prowadzi Dom Kultury Armeńskiej. Jego abstrakcja figuratywna w intensywnych kolorach miała siłę wyrazu i radość z gry barwną plamą będącą przekazem ukrytych treści. Zgromadzone prace pokazały odmienne światy malarskie, może zbyt rozproszoną różnorodność, ale wystawa rozmachem swoim potwierdziła fakt, że sztuka w Polsce jest ciągle ważna i wspierana jest przez instytucje kultury. Jasny i przestronny gmach Filharmonii Kaszubskiej dysponuje nowoczesnymi wnętrzami dostosowanymi do prezentowania sztuki i znakomicie wydobywa jej walory. Wydany został katalog wystawy z esejem "W drodze" Andrzeja C. Leszczyńskiego, otwierającym szerszą perspektywę na tytułowy motyw drogi w aspekcie literackim i filozoficznym.

Od lewej: Kuba Bryzgalski - Portret profesora Andrzeja Dyakowskiego / Witold Pyzik - Penelopa /  Persamian Gagik - Dzień dobry.  

Warto powracać do kraju - na wystawę, na chwilę choćby, by włączyć się w nurt sztuki tu płynący - wiedzą o tym artyści i dlatego są coraz częściej obecni na wystawach w różnych miastach Polski. "Wyjechał. Doświadczył melancholii podróży okrętem, chłodu poranków pod namiotem, oszołomienia przyrodą, ruinami, goryczy rozstań. Powrócił" - cytuje Gustava Flauberta A. C. Leszczyński w katalogu wystawy. 
 

Katarzyna Szrodt 


Katarzyna Szrodt -  doktor nauk humanistycznych, badacz emigracji artystycznej do Kanady, animatorka życia kulturalnego, kurator wystaw, felietonistka w prasie polonijnej. (Montreal – Warszawa)


PANORAMA - MAGAZYN RADIA POLONIA CFMB 1280 AM, MONTREAL, KANADA
Tel: (514) 367-1224, (514) 963-1080, E-mail: [email protected]
Designed and maintained by Andrzej Leszczewicz
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
ZALOGUJ SIĘ