.

MAGAZYN PANORAMA
352 Bergevin, Suite 6 
Lasalle, Qc
H8R 3M3 

E-mail: [email protected]

Tel. (514) 367-1224 
Tel. (514) 963-1080 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kanadyjski plan opieki dentystycznej 

Kanadyjski Plan Opieki Dentystycznej (CDCP) pomoże złagodzić koszty finansowe w dostępie do opieki stomatologicznej dla kwalifikujących się mieszkańców Kanady.

Aby zakwalifikować się do CDCP, musisz:
- nie mieć dostępu do innego ubezpieczenia dentystycznego
- mieć dochód rodziny (roczny) mniejszy niż 90 000 CAD (netto)
- być obywatelem/rezydentem Kanady
- złożyć zeznanie podatkowe za poprzedni rok.

Obywatele mając 65 lat i więcej mogą ubiegać się o CDCP online bez konieczności posiadania listu - zaproszenia. Można złożyć wniosek online lub skontaktować się z rządem w celu uzyskania pomocy.

Jakie dane są niezbędne do wypełnienia wniosku?

- Numer ubezpieczenia społecznego
- Data urodzenia
- Pełne imię i nazwisko
- Adres domowy i pocztowy
- Ubezpieczenie stomatologiczne, które posiadasz w ramach rządowych programów socjalnych (jeśli dotyczy)

Przykłady usług, które mogą być objęte CDCP:

- usługi profilaktyczne obejmujące m.in. skaling (czyszczenie), uszczelnianie i fluorkowanie
- usługi diagnostyczne, w tym badania i prześwietlenia rentgenowskie
- usługi odtwórcze
- usługi endodontyczne, w tym leczenie kanałowe
- usługi protetyczne
- częściowe protezy ruchome
- usługi periodontologiczne
- usługi z zakresu chirurgii jamy ustnej, w tym ekstrakcje

Współpłatności:

W niektórych przypadkach może objąć Ciebie lub Twoją rodzinę konieczność współpłatności. Współpłatność to odsetek opłat CDCP, który nie jest objęty CDCP i który będziesz musiał zapłacić bezpośrednio swojemz lekarzowi dentyście. Twoja współpłatność opiera się na skorygowanym dochodzie netto Twojej rodziny.

Współpłatności w oparciu o skorygowany dochód netto rodziny:

Ile pokryje CDCP?

- Poniżej 70 000$ - 100% kwalifikujących się kosztów usług opieki zdrowotnej jamy ustnej zostanie pokryte z opłat ustalonych przez CDCP. 0% ustalonych opłat CDCP. Możesz zostać obciążony dodatkowymi opłatami opisanymi poniżej.

- Od 70 000 do 79 999$ - 60% kwalifikujących się kosztów usług opieki zdrowotnej jamy ustnej zostanie pokrytych według opłat ustalonych przez CDCP. 40% ustalonych opłat CDCP. Mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty opisane poniżej.

- Od 80 000 do 89 999$ - 40% kwalifikujących się kosztów usług opieki zdrowotnej jamy ustnej zostanie pokryte z opłat ustalonych przez CDCP. 60% ustalonych opłat CDCP. Mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty opisane poniżej.

Dodatkowe opłaty

Opłaty CDCP mogą różnić się od opłat pobieranych przez lekarzy – dentystów. 
Przed skorzystaniem z opieki zdrowotnej jamy ustnej należy zawsze zapytać swojego dentystę o wszelkie koszty, które nie będą objęte planem. Przed rozpoczęciem leczenia upewnij się, że wiesz, ile będziesz musiał zapłacić bezpośrednio swojemu stomatologowi. 

Kto akceptuje program rządowy? 

Listę dentystów partycypujących w programie można znaleźć pod linkiem:
https://www.sunlife.ca/sl/cdcp/en/member/provider-search/
 

Dr. Liliana Malczewska, DMD, MBA


Przetłumaczenie i informacja źródła rządowego: https://www.canada.ca/
en/services/benefits/dental/dental-care-plan.html

 


PANORAMA - MAGAZYN RADIA POLONIA CFMB 1280 AM, MONTREAL, KANADA
Tel: (514) 367-1224, (514) 963-1080, E-mail: [email protected]
Designed and maintained by Andrzej Leszczewicz
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
ZALOGUJ SIĘ